Qualification teams

 
  Team name Country Entry pts
 1  Rylova/Zatylkina UKR  32
 2  Melnyk/Chorna  UKR  0
 3  Kovalenko/Mazur  UKR  0
 4  Lysenko/Fenko  UKR  0
 5  Zinchenko/Kosiak  UKR  0
 6  Petrenko/Mostsitska  UKR  0
 7  Lytvynenko/Volchenko  UKR  0
 8  Terekhovych/Peretiatko  UKR  0
 9  Nagorna/Simonenko  UKR  0
 10  Iaroshevska/Chernenko  UKR  0
 11  Yuferova/Khorolska  UKR  0
 12  Chechelnytska/Rylova  UKR  0
 13  Romaniuk/Serdiuk  UKR  0